O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 avgustdagi "Kimyo sanoati tashkilotlarining eksport-import faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3246-sonli qaroriga binoan OAJ "O'zkimyosanoat" tarkibiga kiradigan tashkilotlarning ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun uskunalar, ehtiyot qismlar, butlovchi qismlar, xomashyo va materiallarni sotib olishni tashkil etish "O'zkimyoimpeks" MChJ ("O'zkimyoimpeks" MChJ) tomonidan, belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

 "Uzkimyoimpeks" MCHJ
O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 38-uy
Pochta indeksi: 100011
Tel.: +99878 147 90 90
elektron pochta: office@ukie.uz; u.isayev@ukie.uz

Наименование

Код ТНВЭД

Ед. изм.

Общее кол-во

Цена за единицу DAP г.Ангрен (в долл. США)

Общая стоимость (в тыс. долл. США)

1

Натуральный каучук STR20

4001 22 000 0

кг

        4 875 175  

1,48

                   7 215 259  

2

Бутадиен стирольный каучук SBR1502

4002 19 300 0

кг

           416 540  

0,85

                      354 059  

3

Бутадиен стирольный каучук SBR1723

4002 19 300 0

кг

           244 470  

1,11

                      270 139  

4

Бутадиен стирольный каучук SBR1500

4002 19 300 0

кг

           422 750  

1,16

                      488 276  

5

Бутадиен стирольный каучук SBR1712

4002 19 300 0

кг

           115 150  

1,11

                      127 241  

6

Полибутадиеновый каучук SSBR2550

4002 19 300 0

кг

        1 615 770  

1,00

                   1 615 770  

7

Бутадиеновый каучук BR9000

4002 20 000 0

кг

        1 676 260  

1,12

                   1 877 411  

8

Хлорбутил каучук CIIR1240

4002 39 000 0

кг

           393 790  

3,78

                   1 488 526  

9

Бромбутиловый каучук BIIR2030

4002 39 000 0

кг

           138 482  

3,78

                      523 463  

10

Этилен-пропиленовый каучук 4045#

4002 70 000 0

кг

              3 848  

2,49

                         9 582  

11

Этилен-пропиленовый каучук 4869C

4002 70 000 0

кг

              1 486  

3,29

                         4 889  

12

Хлорсульфированный полиэтилен MCSM

4002 70 000 0

кг

                 195  

3,33

                            650  

13

Сажа N220

2803 00 000 0

кг

           235 159  

0,61

                      143 447  

14

Сажа N234

2803 00 000 0

кг

        1 041 818  

0,64

                      666 764  

15

Сажа N326

2803 00 000 0

кг

           745 413  

0,58

                      432 339  

16

Сажа N330

2803 00 000 0

кг

        1 164 692  

0,57

                      663 874  

17

Сажа N375

2803 00 000 0

кг

           693 490  

0,60

                      412 627  

18

Сажа N660

2803 00 000 0

кг

        1 270 636  

0,55

                      692 497  

19

Диоксид кремния с высокой дисперсией

2811 22 000 0

кг

        1 322 122  

0,95

                   1 256 016  

20

Осаждённый диоксид кремния

2811 22 000 0

кг

             45 361  

0,89

                       40 371  

21

Вулканизирующий агент RPS-710

3812 10 000 0

кг

              1 484  

17,30

                       25 667  

22

Ускоритель DTDM

3812 10 000 0

кг

              9 372  

4,37

                       40 956  

23

Ускоритель TBBS(NS)

3812 10 000 0

кг

             86 370  

2,69

                      232 335  

24

Ускоритель CBS(CZ)

3812 10 000 0

кг

             35 560  

2,77

                       98 501  

25

Вулканизирующий агент DCP

3909 40 000 0

кг

                   77  

5,79

                            446  

26

Ускоритель TMTD

3812 10 000 0

кг

              2 119  

1,93

                         4 090  

27

Ускоритель M

3812 10 000 0

кг

                     7  

10,00

                              71  

28

Ускоритель D(DPG)

3812 10 000 0

кг

             34 984  

3,69

                      129 091  

29

Ускоритель DCBS(DZ)

3812 10 000 0

кг

             16 654  

3,83

                       63 785  

30

Ускоритель HMT-80 (H)

3812 10 000 0

кг

             18 751  

2,73

                       51 191  

31

Алтакс MBTS(DM)

3812 10 000 0

кг

              9 071  

2,67

                       24 221  

32

Ускоритель TBZTD-70

3812 10 000 0

кг

              2 793  

5,98

                       16 702  

33

Легкая магнезия (оксид магния)

2519 90 100 0

кг

              1 230  

2,60

                         3 198  

34

Окись цинка-80

2817 00 000 0

кг

              2 018  

3,30

                         6 661  

35

Окись сурьмы

2825 80 000 0

кг

                 115  

3,67

                            424  

36

Антискорч CTP

3812 39 000 0

кг

              6 986  

7,18

                       50 160  

37

Сосновый деготь

3807 00 100 0

кг

              8 084  

3,47

                       28 053  

38

Диоктилсебацинат DOS

2917 13 900 0

кг

             10 260  

5,37

                       55 094  

39

Пластификатор AFS-200

3812 20 900 0

кг

             13 848  

2,35

                       32 542  

40

Хлорированный парафин 70%

3404 90 000 9

кг

              9 336  

1,47

                       13 724  

41

Реагент сшивки HV-268

3909 40 000 0

кг

                 115  

25,00

                         2 886  

42

Реагент сшивки PDM-75

3909 40 000 0

кг

                   64  

13,50

                            860  

43

Реагент сшивки TAIC

3909 40 000 0

кг

                   19  

30,00

                            577  

44

Парафиновый масла (петролатум) 2280

2710 19 980 0

кг

                 444  

7,00

                         3 107  

45

Связующий агент SD-1

3812 10 000 0

кг

             10 145  

7,47

                       75 785  

46

Связующий агент RЕ

3909 40 000 0

кг

                   64  

35,00

                         2 229  

47

Связующий агент RC

3909 40 000 0

кг

              6 240  

2,27

                       14 165  

48

Связующий вещества NW-2

2931 90 800 0

кг

              5 601  

2,75

                       15 403  

49

Связующий агент ADA

3909 40 000 0

кг

              7 468  

4,43

                       33 085  

50

Связующий агент KOTA

3824 99 960 8

кг

              5 601  

7,30

                       40 889  

51

Связующий агент G-108

3824 99 960 8

кг

             19 268  

4,73

                       91 140  

52

Связующий агент HMMM(RA)

3909 20 000 0

кг

             37 565  

1,67

                       62 734  

53

Связующий агент A

3909 40 000 0

кг

                   53  

3,95

                            210  

54

Антиокислитель MB

3812 39 000 0

кг

              5 331  

4,87

                       25 964  

55

Антиокислитель BLE

3812 39 000 0

кг

              3 794  

3,71

                       14 075  

56

Антиокислитель SP/SP-1

3812 39 000 0

кг

              1 116  

3,02

                         3 369  

57

Антиокислитель 4010NA

3812 39 000 0

кг

              5 750  

2,49

                       14 318  

58

Антиокислитель DTPD(3100)

3812 39 000 0

кг

              9 933  

5,67

                       56 320  

59

Антиокислитель 6PPD(4020)

3812 39 000 0

кг

           160 608  

2,95

                      473 793  

60

Антиокислитель TMQ(RD)

3812 39 000 0

кг

           149 885  

2,39

                      358 226  

61

Антиокислитель 264

3812 39 000 0

кг

                   38  

4,37

                            168  

62

Диспергатор АТ-С

3812 10 000 0

кг

              5 348  

4,67

                       24 977  

63

Диспергатор D-S

3812 10 000 0

кг

             12 590  

3,17

                       39 912  

64

Диспергирующий агент для диоксида кремния ST

2811 22 000 0

кг

             49 170  

1,98

                       97 357  

65

Терпеновая смола

3806 90 000 0

кг

              6 811  

6,55

                       44 615  

66

Усиленная смола фенолальдегида SP6700

3909 40 000 0

кг

             88 352  

1,92

                      169 636  

67

Силановое связующее вещество SI-75

3812 10 000 0

кг

             98 004  

3,49

                      342 035  

68

Октиловая фенолоальдегидная смола 7510H

3909 40 000 0

кг

           134 583  

1,98

                      266 475  

69

Кобальт ацилирования

2827 39 300 0

кг

              5 964  

17,67

                      105 384  

70

Кобальт ацилирования

2827 39 300 0

кг

              3 370  

17,67

                       59 550  

71

Смола, увиличивающая вязкость BN-1

3909 40 000 0

кг

              4 650  

3,27

                       15 206  

72

Смесь углеводородной смолы Н40MSF

3911 10 000 0

кг

             47 303  

1,37

                       64 806  

73

Трет-бутилфенолоальдегидная смола T-3020

3909 40 000 0

кг

             23 197  

2,73

                       63 327   

74

Смола склеивания RFS-20

3909 40 000 0

кг

             35 408  

10,83

                      383 467  

75

Экологичный пептизатор DBD

3812 10 000 0

кг

              7 496  

7,90

                       59 222  

76

Ускоритель склеивания CRA-100

3812 10 000 0

кг

             51 060  

1,67

                       85 270  

77

Противоскользящая сетка Р

5902 10 100 0

кг

                   -    

7,50

                              -    

78

Стальная проволока 2+2×0.25

7312 10 410 0

кг

           486 009  

1,70

                      826 215  

79

Стальная проволока 1×2×0.30HT

7312 10 410 0

кг

           920 720  

1,43

                   1 316 629  

80

Бортовая проволока φ0.96NT

7217 30 500 0

кг

             29 801  

1,40

                       41 721  

81

Бортовая проволока φ0.96HT

7217 30 500 0

кг

           615 344  

1,10

                      676 879  

82

Стальной трос Ø 11,0 (левая кручена)

7312 10 810 9

кг

             64 370  

2,35

                      151 270  

83

Стальной трос Ø 11,0 (правая кручена)

7312 10 810 9

кг

             64 370  

2,35

                      151 270  

84

Стальной трос Ø 8,4 (левая кручена)

7312 10 810 9

кг

           114 720  

2,35

                      269 591  

85

Стальной трос Ø 8,4 (правая кручена)

7312 10 810 9

кг

           114 720  

2,13

                      244 353  

86

Стальной трос Ø 7,2 (левая кручена)

7312 10 810 9

кг

             16 859  

2,10

                       35 403  

87

Стальной трос Ø 7,2 (правая кручена)

7312 10 810 9

кг

             16 795  

2,10

                       35 270  

88

Стальной трос Ø 5,6 (левая кручена)

7312 10 810 9

кг

             42 418  

2,43

                      103 076  

89

Стальной трос Ø 5,6 (правая кручена)

7312 10 810 9

кг

             42 089  

2,43

                      102 276  

90

Стальной трос Ø 5,4 (левая кручена)

7312 10 810 9

кг

              7 787  

2,39

                       18 611  

91

Стальной трос Ø 5,4 (правая кручена)

7312 10 810 9

кг

              7 787  

2,39

                       18 611  

92

Ткань 1260D/2 V1

5902 10 900 0

кг

              2 333  

3,40

                         7 933  

93

Ткань 1260D/2 V2

5902 10 900 0

кг

              1 501  

3,40

                         5 103  

94

Ткань 1260D/1

5902 10 900 0

кг

              1 376  

3,40

                         4 680  

95

Ткань 1890D/2 V1

5902 10 900 0

кг

             39 465  

3,50

                      138 127  

96

Ткань 1890D/2 V2

5902 10 900 0

кг

             30 193  

3,50

                      105 676   

97

Ткань 1500D/2 E110

5902 10 900 0

кг

           169 358  

2,28

                      386 136  

98

Ткань 1500D/2 E100

5902 10 900 0

кг

           252 658  

2,28

                      576 059  

99

Ткань 1000D/2 E100

5902 10 900 0

кг

           177 146  

2,36

                      418 064  

100

Ткань 930dtex/2/F97

5902 10 900 0

кг

           150 626  

4,67

                      703 422  

101

Полотно NN 550 (Ширина: 2000мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,45

                              -    

102

Полотно NN 550 (Ширина: 1800мм)

5407 10 009 0

кг

              3 795  

3,45

                       13 094  

103

Полотно NN 350  (Ширина: 2000мм)

5407 10 009 0

кг

              5 114  

3,45

                       17 644  

104

Полотно NN 350 (Ширина: 1800mm)

5407 10 009 0

кг

                   -    

4,45

                              -    

105

Полотно NN 350  (Ширина: 1400мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,45

                              -    

106

Полотно NN 350  (Ширина: 1200мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,45

                              -    

107

Полотно NN 350  (Ширина: 1100мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

4,45

                              -    

108

Полотно NN 350  (Ширина:1000мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,45

                              -    

109

Полотно NN 350  (Ширина:800мм)

5407 10 009 0

кг

              1 356  

3,45

                         4 677  

110

Полотно NN 350  (Ширина:650мм)

5407 10 009 0

кг

              5 690  

3,05

                       17 354  

111

Полотно NN 350  (Ширина:600мм)

5407 10 009 0

кг

              3 049  

3,05

                         9 300  

112

Полотно EP 550  (Ширина:2000мм)

5407 10 009 0

кг

           127 895  

2,93

                      374 733  

113

Полотно EP 550  (Ширина:1800мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,60

                              -    

114

Полотно EP 550  (Ширина:1600мм)

5407 10 009 0

кг

           135 951  

2,93

                      398 337  

115

Полотно EP 350  (Ширина:2000мм)

5407 10 009 0

кг

              2 124  

3,60

                         7 646  

116

Полотно EP 350  (Ширина:1600мм)

5407 10 009 0

кг

             12 896  

2,87

                       37 011  

117

Полотно EP 350  (Ширина:1500мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

4,60

                              -    

118

Полотно EP 350  (Ширина:1400мм)

5407 10 009 0

кг

             48 328  

2,87

                      138 702  

119

Полотно EP 350  (Ширина:1200мм)

5407 10 009 0

кг

             42 474  

2,87

                      121 901  

120

Полотно EP 350  (Ширина:1000мм)

5407 10 009 0

кг

             89 514  

2,87

                      256 904  

121

Полотно EP 350  (Ширина:800мм)

5407 10 009 0

кг

             29 100  

2,87

                       83 516  

122

Полотно EP 350  (Ширина:650мм)

5407 10 009 0

кг

             22 608  

2,87

                       64 886  

123

Полотно EP 350  (Ширина:600мм)

5407 10 009 0

кг

              1 878  

3,60

                         6 759  

124

Полотно EP 350  (Ширина:500мм)

5407 10 009 0

кг

              1 196  

3,60

                         4 307  

125

Полотно EP 250  (Ширина:1500мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,60

                              -    

126

Полотно EP 250  (Ширина:1200мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,60

                              -    

127

Полотно EP 250  (Ширина:1000мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,60

                              -     

128

Полотно EP 250  (Ширина:800мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,60

                              -    

129

Полотно EP 250  (Ширина:750мм)

5407 10 009 0

кг

                 802  

3,60

                         2 888  

130

Полотно EP 250  (Ширина:650мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,60

                              -    

131

Полотно NN 250  (Ширина:1200мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,45

                              -    

132

Полотно NN 250  (Ширина:800мм)

5407 10 009 0

кг

              1 118  

3,45

                         3 857  

133

Полотно NN 250  (Ширина:650мм)

5407 10 009 0

кг

                 908  

3,45

                         3 134  

134

Полотно NN 250  (Ширина:600мм)

5407 10 009 0

кг

              1 241  

3,45

                         4 281  

135

Полотно NN 250  (Ширина:500мм)

5407 10 009 0

кг

              1 397  

3,45

                         4 821  

136

Полотно EP 150  (Ширина:1470мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,60

                              -    

137

Полотно EP 150  (Ширина:1370мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,60

                              -    

138

Полотно EP 150  (Ширина:1270мм)

5407 10 009 0

кг

                 243  

3,60

                            873  

139

Полотно EP 150  (Ширина:1200мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,60

                              -    

140

Полотно EP 150  (Ширина:1000мм)

5407 10 009 0

кг

             20 503  

3,60

                       73 811  

141

Полотно EP 150  (Ширина:970мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,60

                              -    

142

Полотно EP 150  (Ширина:870мм)

5407 10 009 0

кг

                 668  

2,92

                         1 949  

143

Полотно РP 150  (Ширина:800мм)

5407 10 009 0

кг

                   -    

3,45

                              -    

144

Диафрагма для вулканизации

4016 95 000 0

шт

              8 737  

55,00

                      480 510  

145

Диафрагма для вулканизации BIAS

4016 95 000 0

шт

                 388  

67,00

                       25 972  

146

Диафрагма для сборки

4016 95 000 0

шт

                 440  

125,00

                       55 000  

147

Диафрагма для сборки BIAS

4016 95 000 0

шт

                   14  

125,00

                         1 807  

148

Материал для смазки форм при формовании PCR

3403 99 000 0

                 494  

12,45

                         6 144  

149

Внутреннее распылительное изолирующее средство для заготовки

3402 90 100 9

кг

              7 674  

8,70

                       66 763  

150

Изолирующее средство для диафрагм при вулканизации

3402 90 100 9

кг

              5 723  

7,70

                       44 069  

151

Разделительный агент для пресс-форм

3403 99 000 0

кг

                 322  

7,70

                         2 480  

152

Клей для цветового индекса

3506 91 000 0

кг

              1 898  

11,70

                       22 210  

153

Песок для очистки пресс-форм

2505 90 000 0

кг

             14 508  

3,00

                       43 525  

154

Пластификатор Dispergum 24

3812 20 900 0

кг

                 525  

8,35

                         4 385  

155

Изолирующее средство для резиновых листов  (порошковый) TRUN-95K

3402 90 100 9

кг

              5 005  

3,10

                       15 516  

156

Материал для смазки форм (для вулканизации):

SH-O2S

3403 99 000 0

кг

              2 408  

4,68

                       11 271  

157

Прокладочное полотно для каландрования стальной проволоки(м) 1.02m*1m*0.09/рулон

3920 10 890 0

м

        1 237 603  

0,21

                      259 897  

158

Прокладочное полотно для намотки межбрекера (м) 800мm*500м*0.09/рулон

3920 10 890 0

м

           231 774  

0,43

                       99 663  

159

Прокладочное полотно для каландрования ткани

5407 20 110 0

м

             12 876  

1,83

                       23 563  

160

Прокладочное полотно для внутреннего слоя

5407 20 110 0

м

             15 701  

0,90

                       14 131  

161

Прокладочное полотно для резания ткани

5407 20 110 0

м

             15 856  

1,24

                       19 661  

162

Прокладочное полотно для резания стального корда

5407 20 110 0

м

             31 101  

0,44

                       13 684  

163

Прокладочное полотно для намотки протектора

5407 20 110 0

м

             15 818  

0,55

                         8 700  

164

Прокладочное полотно для намотки боковины

5407 20 110 0

м

             14 671  

1,48

                       21 714  

165

Прокладочное полотно для каландрования и формования ткани (ширина рулона : 1м, длина 500м/шт)  (для конвейерные ленты) 7

5407 20 110 0

м

              4 114  

1,04

                         4 279  

166

Прокладочное полотно для каландрования и формования ткани (ширина: 1.4м, 500м/шт) 

(для конвейерные ленты) 5

5407 20 110 0

м

              5 653  

1,44

                         8 141  

167

Прокладочное полотно для каландрования и формования ткани (ширина: 1.8м, 500м/шт) 

(для конвейерные ленты) 8

5407 20 110 0

м

              3 423  

1,80

                         6 162  

168

Прокладочное полотно для каландрования и формования ткани (ширина: 2.4м, 500м/шт)

(для конвейерные ленты) 5

5407 20 110 0

м

              4 569  

2,40

                       10 967  

169

Прокладочное полотно для каландрования и формования ткани (ширина: 0.11.м, 500м/шт)

(для конвейерные ленты) 4

5407 20 110 0

м

              2 000  

0,15

                            300  

Всего сумма

 

 

 

 

               31 529 925  

 

Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by GSpeech